Poniższe 7 zasad obowiązuje w grupie ACCOR na terenie całego świata.

Poniższe 7 zasad obowiązuje w grupie ACCOR na terenie całego świata.

  • - Przejrzystość: w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, firma przekazuje ich właścicielom wszystkie informacje dotyczące sposobów wykorzystywania danych oraz podmiotów, którym są one przekazywane.
  • - Zasadność: wszystkie dane osobowe są pozyskiwane i wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach określonych w niniejszej Karcie.
  • - Trafność i dokładność: nasza firma pozyskuje wyłącznie absolutnie niezbędne dane osobowe. Podejmujemy w rozsądnym zakresie wszystkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że przechowywane dane osobowe są prawidłowe i aktualne.
  • - Przechowywanie: dane osobowe są przechowywane przez naszą firmę wyłącznie przez okres niezbędny dla ich przetwarzania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
  • - Prawo dostępu, modyfikacji i usunięcia: właściciel danych osobowych dysponuje prawem dostępu do swoich danych, ich modyfikacji oraz usunięcia. Ponadto właściciel danych osobowych może wyrazić sprzeciw wobec ich wykorzystywania, w szczególności do celów marketingowych.
  • - Poufność i bezpieczeństwo: nasza firma podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed możliwością ich uszkodzenia lub utraty, spowodowanej jakimikolwiek nieprawidłowościami lub związanej z bezprawnym dostępem, wykorzystywaniem bądź rozpowszechnieniem.
  • - Udostępnianie i przekazywanie danych do innych krajów: nasza firma może udostępniać dane osobowe innym jednostkom należących do grupy ACCOR lub podmiotom zewnętrznym (takim, jak partnerzy handlowi i/lub usługodawcy) w celach określonych w niniejszej Karcie. W przypadku udostępnienia lub przekazania danych, nasza firma podejmie wszelkie środki w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.

Wszelkie pytania dotyczące 7 zasad Ochrony Danych w firmie Accor powinny być przesyłane do działuData Privacy